nazar andaj paisewari | नजर अंदाज पैसेवारी

nazar andaj paisewari

बीड बीड जिल्ह्याची सरासरी nazar andaj paisewari पैसेवारी 48 पैसे एवढी आलेली आहे.( म्हणजे दुष्काळ जाहीर होईल) हिंगोली हिंगोली जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी( nazar andaj paisewari) 50 पैसे पेक्षा हिंगोली जिल्ह्याची पैशवारी जास्त आहे. जर 50 पैसे पेक्षा पैसेवारी जास्त असेल तर दुष्काळ जाहीर होत नाही.हिंगोली जिल्ह्यांमधून साधारणपणे एक लाखापेक्षा जास्त क्लेम करण्यात आलेले आहेत. पैसेवारी … Read more

error: