Krashi Vibhag GR

Krashi Vibhag GR

कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन सण 2016-17 पासून राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाना अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना ही गट शेती आधारित सेंद्रिय शेती योजना केंद्र हिस्सा 60% व राज्य 40% या प्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेती व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यात प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांच्या … Read more

error: