Modi Awas Gharkul Yojana | मोदी घरकुल योजना

मोदी घरकुल योजना

Modi Awas Gharkul Yojana – : राज्यातील विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा मोदी आवाज घरकुल या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यांचा समावेश 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी जीआर निर्गमित केलेला आहे. या जीआर च्या माध्यमातून राज्यभरातील विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा समावेश करून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. Modi Awas Gharkul Yojana – : राज्यभरातील ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी … Read more

error: