Average productivity | सरासरी उत्पादकता

Average productivity

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार 25 टक्के पिक विमा किंवा पीक कापण्याच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे देण्यात येणारा पिक विमा असो तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे देण्यात येणारे शासकीय अनुदानअसो हे सर्व देण्यासाठी ज्याचा आधार घेतल्या जातो ते म्हणजे सरासरी उत्पादकता.आपल्या तालुक्याची आपल्या जिल्ह्याची आपल्या पिकाची सरासरी उत्पादकता कशी पाहिल्या जाते याची सविस्तर माहिती … Read more

error: