Compensation Grant 2023 | नुकसान भरपाई अनुदान

Compensation Grant 2023

निसर्गाच्या वि|विध प्रकारच्या आपत्तीमुळे ज्याच्यामध्ये सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान असेल ,अतिवृष्टी असेल, गारपीट किंवा निसर्गनिर्मित इतर कोणत्याही कारणामुळे निर्माण झालेल्या आपत्ती यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शासनाच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एक वेळचं निविष्ठा अनुदान म्हणून नुकसान भरपाई अनुदान दिले जाते. Compensation Grant 2023 – : वर्ष 2022 मध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान मोठ्या … Read more

आनंदाचा शिधा

आनंदाचा शिधा

राज्य शासनाच्या वतीने गौरी गणपती ,दिवाळीला आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येणार आहे. फक्त 100 रुपयात आनंदाचा शिधा याचा लाभ राज्यातील 1.65 कोटी शिधापत्रिका धारकांना होणार आहे. याच्यामध्ये 14 शेतकरी आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील शिधापत्रिका धारकांचा समावेश असणार आहे. राज्यातील बीपीएल कुटुंबांना आनंदाचा शिधा देण्यात येणार आहे. आनंदा शिधा प्रत्येकी 1 किलो रवा,1 किलो चणाडाळ , 1 किलो … Read more

error: