PICK MONEY | पीक पैसेवारी

पीक पैसेवारी

PICK MONEY – : पिक पैसेवारी अतिवृष्टी पावसाच्या खंड किंवा विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले तर त्या नुकसान निश्चित करण्यासाठी खरीप हंगाम असेल किंवा रब्बी हंगाम असेल या पिकांची उत्पादकता निश्चित करण्यासाठी जी पद्धती वापरली जाते त्या पद्धतीला पीक पैसेवारी असे म्हणतात. ” महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा1966 अंतर्गत कलम 78 नुसार … Read more

error: