Beed District and Cabinet Meeting | बीड जिल्हा आणि मंत्रिमंडळ बैठक

Beed District and Cabinet Meeting

मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसिंचन करण्याच्या हेतूने 11 जलसिंचन प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 11,677 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याच्यासाठी लागणारा वाढीव खर्च देखील मंजूर करण्यात आला आहे. नीरा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये बीड जिल्ह्यामधील आष्टी तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अंबाजोगाई अंबाजोगाई तालुक्यामध्ये लाल कंधारी देवणी देशी … Read more

error: